Przenikanie

W mojej pracy pod tytułem: "Przenikanie" koncentruję się na przedstawieniu człowieka, który chcąc bronić się przed światem, innymi ludźmi i przed samym sobą coraz częściej kryje się za maską, a twarz i ciało zamiast odsłaniać – ukrywają nasze wnętrze i nasze autentyczne uczucia. Dlatego chciałbym przy pomocy języka artystycznego rzeźby dotrzeć do wewnętrznego - "prawdziwego" - doświadczenia człowieka, do emocji nagle postrzeganych w postaci ujawniającej się po drugiej stronie lustra. Wszystko po to by móc odczytać najrozmaitsze intencje ukryte pod maską zewnętrzności. Próbuję przedstawić inne oblicze postaci, a więc to, co znajduje się "po drugiej stronie", czy też "w głębi" - to co nami targa i prowokuje do najróżniejszych, czasem trudnych do zrozumienia, zachowań. Nawet stojąc samotnie przed lustrem trudno jest dostrzec prawdziwe "ja" pozbawione maski, obłudy i konwenansów. Spoglądamy przecież na ciało, na zewnętrzność będącą być może nieautentycznym pozorem. Ale czym dłużej wpatrujemy się w oblicze odzwierciedlone w lustrze tym więcej dostrzegamy. Obraz się zaciera, wyłaniają się coraz to nowe wizerunki. W realizacji rzeźbiarskiej posłużyłem się koncepcją lustrzanego odbicia postaci oraz zjawiska nakładania się i przenikania wizerunków, dzięki któremu ukazać ma się wieloznaczna natura człowieka. Takie, w istocie wieloznaczne lustrzane odbicie prowokuje sytuację odrzucenia maski. Moje postaci spoglądają głębiej. Niejako poprzez siebie i zarazem w głąb siebie. W lustrze kryje się bowiem inne istnienie, nie w pełni podobne do postaci sprzed zwierciadła. Dlatego w moim "lustrze" obraz zaciera się i przenika, a oblicze i ciało człowieka wyłania się jakby pozbawione maski czyli bardziej autentyczne.

  ...inne prace

   
   
 

 

  • żywica syntetyczna z opiłkami żelaza
  • instalacja - 4/4 m , 2,5 m wysokości
  • rzeźba - 2 m wysokośc

 

Projektowanie stron internetowych Poznan
Wejdż na MBTeam